TIETOA ILOTULITTEISTA

Tukes valvoo turvallisuutta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo lain osoittamana tahona myynnissä olevia ilotulitteita. Pelastusviranomainen valvoo ilotulitteiden myyntipisteitä ja kaupan varastoja.

Jos ilotulite ei ole määräysten mukainen ja vaarana on, että se saattaa tavanomaisessa ja ennakoitavassa käytössä vaarantaa ihmisten turvallisuutta, ympäristöä tai omaisuutta, on Tukesilla lakiin perustuva velvollisuus kieltää esimerkiksi kyseisen tulitteen valmistaminen ja myynti Suomessa. Tarvittaessa Tukesin tulee lisäksi perua antamansa hyväksyminen.

Työhön sisältyy paljon erilaisia tehtäviä, joista alla on mainittu tärkeimmät.

Tiedotus suomalaisille

Tukes tiedottaa kansalaisille ilotulitteisiin liittyvistä vaaroista ja neuvoo, miten ilotulitteita tulee käyttää ja mitä niiden käytössä tulee huomioida, jotta ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän vammoja, haittaa tai vaaraa ympäristölle.

Ilotulitteiden maahantuontilupamenettely

Ilotulitteet luetaan räjähteiksi. Niiden maahantuonti Euroopan talousalueen ulkopuolelta vaatii Tukesin myöntämän maahantuontiluvan. Luvan tarkoitus on varmentaa tuotteiden aiottu käyttö, tyyppi, luokitus ja niiden mahdolliset hyväksynnät. Lisäksi tulee selvittää tuotteiden varastointi.

Ilotulitteen vaarallisuusluokituksen vahvistaminen

Tukes vahvistaa Suomen toimivaltaisena viranomaisena esityksestä ilotulitteiden kuljetuksessa käytettävän vaarallisuusluokituksen. Luokituksen tarkoitus on varmistua kuljetettavaksi aiottujen ilotulitteiden vaaraominaisuuksista, jotka vaikuttavat kuljetustapahtuman järjestelyihin.

Ilotulitteiden markkinavalvonta

Tukes valvoo pistokoeluontoisesti markkinoilla olevien ilotulitteiden turvallisuutta.

Ilotulitteet ovat vain osa Tukesin päivittäisiä valvontatehtäviä. Toimintaan voi tutustua laajemmin osoitteessa www.tukes.fi.

Faktatietoa ilotulitteista

Suomessa on myynnissä useita erilaisia ilotulitteita. Uusimmille tuotteille on asetettu melurajoituksia ja esim. pyromassan tyyppiin perustuvia ehtoja. Yleisessä kaupassa saa olla Tukes-hyväksynnällä tai CE-merkinnällä varustettuja ilotulitteita, joissa on sekä suomen- että ruotsinkieliset käyttöohjeet. älä osta tuotetta, jos niitä ei löydy.
Kiellettyjä ovat muun muassa niin sanotut pelkkään paukkuefektiin perustuvat ilotulitteet, eli paukut.

Ilotulitteet voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:

 • kertalaukeavat tähtipommityyppiset tuotteet
 • sarjatoimiset tähtipommityyppiset tuotteet
 • roomalaiset kynttilät
 • raketit
 • suihkut
 • miinat
 • pientuotteet

Maahantuojilla näkee myös tyyppikohtaisia jaotteluita sekä toimintaa kuvaavia nimiä, kuten nämä:

 • Padat
 • Raketit
 • Ilmapommit
 • Miinat
 • Tulivuoret
 • Suihkupadat
 • Urkupatterit
 • Rommelit
 • Jättikukkaisraketit
 • Paukut ja rätinät
 • Tähtisädetikut

Millainen on ilotulitteen rakenne?

kuva_raketinrakennekuva_padanrakennekuva_putkenrakenne

Ilotulitteen reitti maahantuojalta kuluttajalle

1) Maahantuoja valitsee tehtaan

Hän antaa haluamastaan tuotteesta ilotulitteiden tekijälle tiedoksi tyypin, massamäärät, ilotulitetyypit ja mitat. Tehdas valmistaa kyseisen tuotteen.

2) Tutustumiskäynti tehtaalla

Agentti ja/tai maahantuojan edustaja käy tehtaalla tutustumassa tilaamiinsa tuotteisiin, koeammuntaan sekä valitsemassa ne tuotteet, jotka hän haluaa testaukseen ja valikoimaansa.

3) Toimitus maahantuojalle

CE/K6-testit läpäisseet tuotteet lähetetään Suomeen.

4) Laadunvalvonta Suomessa

Maahantuoja tekee kansallisesti hyväksytyille tuotteille K6-mukaisen laadunvalvonnan ja CE-tuotteille silmämääräisen tarkastuksen, sekä varmistaa, että CE-tuotteiden mukana seuraa asiakirja, joka osoittaa tuotteen olevan vaatimustenmukainen.

5) Varastointi

Maahantuoja pakkaa merikontissa saapuneet ja oman laadunvalvontansa läpäisseet ilotulitteet kauppaan meneviin 500 kilon eristettyihin ilotulitekontteihin.

6) Ilmoitus pelastuslaitokselle

Maahantuoja ilmoittaa vähintään yhtä kuukautta ennen myynnin aloittamista ilotulitteiden varastoinnista ja myynnistä paikalliselle pelastuslaitokselle, mikäli lupa ei ole toistaiseksi voimassa oleva.

7) Toimitus jälleenmyyjille

Ilotulitekontti siirretään noin 1-2 viikkoa ennen myynnin alkamista kaupan pihalle. Kuljetus tapahtuu VAK-kuljetuksena. Yleensä kuljettajalla on kahdesta kolmeen konttia kyydissä eri kohteisiin.

8)Ilotulitteiden myynti alkaa

Ensimmäinen virallinen ilotulitteiden myyntipäivä on 27.12. Myyntipaikalla tulee olla vähintään yksi kaupasta ja varastoinnista vastaavan hoitajan tentin Tukesille suorittanut henkilö silloin, kun ilotulitteita luovutetaan asiakkaille. Muiden myyntipisteessä olevien henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä ja perillä määräyksistä ilotulitteiden käsittelyssä.

9) Palotarkastajan tarkastuskäynti

Myyntiviikolla palotarkastaja käy myyntipisteissä tarkastamassa, että myynti tapahtuu tehdyn ilmoituksen mukaisesti ilmoitetussa paikassa, sekä varastoinnissa ja määrissä noudatetaan asetuksia.

10) Ilotulitusaika

Ilotulitteita saa ampua 31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00 välisenä aikana. Poliisi valvoo ilotulitteiden käyttöä. Ilotulitteiden ammunnan tulee tapahtua häiriötä ja vaaraa aiheuttamatta, ampujan tulee olla täysi-ikäinen ja selvä, ja hänen tulee käyttää suojalaseja tuotteita ampuessaan. Ilotulitteita ei tule käyttää asutusalueiden keskellä.

11) Myymättömien tuotteiden palautukset

Myyjä palauttaa myymättä jääneet ja asiakaspalautuksena saapuneet virheelliset tuotteet takaisin maahantuojalle, tai mikäli myyntipisteellä on luvat ympärivuotiseen ilotulitteiden säilyttämiseen, voivat virheettömät tuotteet odottaa seuraavan vuoden myyntisesonkia kaupan varastossa. Ilotulitteita ei saa myydä alennusmyynnissä eikä enää virallisen myyntiajan jälkeen.

Ilotulitteiden myynti Suomessa

Suomessa myydään vuosittain arviolta jopa pari miljoonaa ilotulitetta. Myyntiin hyväksyttyjä tuotenimikkeitä on yli 1500.

Ilotulitteiden myyntipisteet

Ilotulitteet tulee varastoida myymälähuoneessa kaapeissaan. Myyntipaikat ja varastokaapit tulee erottaa omaksi kokonaisuudekseen ja sijoittaa niin, etteivät ne onnettomuustilanteessa vaikeuta myymälästä poistumista. Yleisin tapa rajata myyntialue on käyttää esimerkiksi myyntipöytiä ja selkeitä kulkuesteitä, jotta ilotulitteita käsittelevät vain myyjät.

Ilotulitteiden myyntipistettä ei saa sijoittaa käytävälle, jota käyttävät muihin saman rakennuksen tai ostoskeskuksen myymälätiloihin menevät asiakkaat, ellei myyntipöydän ympärille pystytä järjestämään vähintään 3 metrin etäisyydellä olevaa, vain ilotulitemyyntiin tarkoitettua ja muulta kulkemiselta rajattua tilaa.

Ilotulitteiden myyntipisteiden aukiolo-aika

Vuodenvaihteen ilotulitekaupan saa aloittaa 27.12.2014 ja niitä myydään aattoiltaan saakka. Kukin kauppias päättää itse aukioloajan.

Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18.00 aamuun kello 02.00 saakka, elleivät viranomaiset ole paikallisesti muuten rajoittaneet käyttöä.

Myyntipisteiden valvonta

Paloviranomaiset valvovat omalla toimialueellaan ilotulitteiden myyntipisteitä. Myyntipisteissä tulee olla paikalla Tukesin järjestämän kaupasta ja varastoinnista vastaavan hoitajan tentin suorittanut ihminen. Tuotteiden varastoinnin ja esilläpidon on täytettävä turvallisuusvaatimukset.

Myyjän tehtävänä on varmistaa, että ilotulitetuotteita ei myydä alaikäisille. Kaikissa ilotulitetuotteissa on myynti- ja käyttöikäraja 18 vuotta.

Mitä pelastusviranomainen tarkistaa?

Pelastusviranomaisen tulee kieltää ilotulitteiden myynti, jos myymälätarkastuksen yhteydessä ilmenee, että:
1) varastoinnista ei ole tehty 63 §:n mukaista ilmoitusta
2) 65 §:n mukaista vastuuhenkilöä ei ole paikalla ilotulitteita asiakkaille luovutettaessa
3) ilotulitteita luovutetaan päihtyneille tai sallittua ikää nuoremmille
4) ilotulitteiden kauppa tai varastointi ei täytä lakia ja siihen liittyviä säännöksiä.

Tarkastuslista myyntipisteessä

Myyntipaikan hoitajan vastuulla on selvittää, että seuraavat asiat ovat kunnossa:

 • Onko vastaava hoitaja nimetty, onko todistus voimassa? Asetus §:t 46, 47
 • Onko räjähdelainsäädäntö henkilökunnan käytettävissä? Asetus § 46
 • Onko myyntipiste järjestetty ilmoituksen mukaisesti? Asetus § 40
 • Onko asiakkaiden pääsy ilotulitteiden varastosuojiin estetty? KTMp § 66
 • Onko myyntipisteen ympäristö turvallinen? KTMp §:t 66a, 67
 • Ovatko varoitus- ja kieltokilvet sekä opasteet kunnossa? KTMp/SFS 4399
 • Onko alkusammutuskalusto paikalla, huollettu ja paikka merkitty? KTMp § 80
 • Ovatko poistumisreitit avoimena ja merkitty? KTMp § 66a
 • Ovatko varastotilat riittävät? Asetus § 38
 • Ovatko määrät määräysten mukaiset? Asetus § 38
 • Onko varastosuojassa vain ilotulitteita (ja siivousvälineitä)? KTMp § 38
 • Onko varastosuojien (kaappien, erillisten huoneiden, pihalla olevan kontin) rakenne kunnossa? KTMp §:t 67-71
 • Onko varastosuojien lukitus järjestetty määräysten mukaisesti? KTMp § 66
 • Ovatko sähkölaitteet ehjät ja määräysten mukaiset? KTMp § 44
 • Onko myynnissä vain hyväksyttyjä tuotteita? Asetus § 33
 • Ovatko esillä pidettävät esittelykappaleet tyhjiä näytteitä? KTMp § 66
 • Onko myyntihenkilökunta 18 vuotta täyttäneitä tai vanhempia? Asetus § 46
 • Onko myyntipaikka varastoineen hyväksyttävässä kunnossa?

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390

Ilotulitteiden myyjäksi?

Jos kaupassa myydään ilotulitteita, tulee liikkeessä olla vähintään yksi työntekijä, joka on suorittanut hyväksytysti Tukesin räjähteiden kaupasta ja varastoinnista vastaavan hoitajan tentin. Tukes toteaa kokeessa vastaavan hoitajan pätevyyden ja järjestää tenttitilaisuuksia riittävän usein joka vuosi pätevyyden saamiseksi. Tenttitilaisuuksia järjestetään ainakin seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu ja Tampere.

Räjähdekaupan tutkintopäivät löytyvät Tukesin nettisivuilta.